Praca zdalna, a szkolenia BHP

10 czerwca 20200
praca-zdalna-telepraca-szkolenia-bhp.jpg

Obecny czas znacząco wpłynął na nasze życie, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Wiele firm przeszło częściowo lub nawet całkowicie na system pracy zdalnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja utrzymywać się będzie jeszcze przez jakiś czas. W związku z tym coraz częściej pojawiają się pytania, jak w tej nowej sytuacji wygląda kwestia BHP? Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników w przypadku home office? Kto odpowiada za ewentualne wypadki podczas pracy zdalnej? Sprawdzimy też jakie zmiany w szkoleniach BHP zaszły z powodu pandemii.

Telepraca, a praca zdalna

Przymus nagłego przeorganizowania zasad wykonywania obowiązków zawodowych napotkał na problem w postaci braku szczegółowych przepisów prawnych w tej dziedzinie.

Kodeks Pracy nie reguluje bowiem kwestii dotyczących pracy zdalnej. W jego zapisach pojawia się pojęcie telepracy, z którym wiele osób błędnie utożsamia tzw. home office. Tymczasem są to dwa odrębne pojęcia.

Art. 675 KP określa, że telepracą jest regularne wykonywanie obowiązków, poza siedzibą firmy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jest to więc praca stała, a jej zasady określone zostały w umowie.

Natomiast home office, czyli praca zdalna ma charakter okazjonalny i opiera się zazwyczaj na ustnych ustaleniach między pracodawcą, a pracownikiem.

Wielu przedsiębiorców błędnie myśli, że skoro praca zdalna nie została uregulowana w KP, nie mają z tego tytułu żadnych obowiązków.  Za zbędne uznają wszelkie formalności jak chociażby szkolenia BHP.

Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że wykonywanie pracy zdalnej z domu, nawet jeśli formalnie nie spełnia ona definicji telepracy, wiąże się z szeregiem obowiązków względem osób zatrudnionych. Powinni oni być poddawani regularnym badaniom lekarskim, wstępnym i okresowym szkoleniom BHP czy szkoleniom z zakresu ochrony danych osobowych.

Praca zdalna zastąpi telepracę

W międzyczasie pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który ma na celu uregulowanie zasad pracy zdalnej. Miałaby ona funkcjonować na takich zasadach jak telepraca. W nowelizacji pojawiły się również nowe pomysły. Jednym z nich jest wprowadzenie nowych obowiązków w przypadku wykonywania pracy zdalnej, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W momencie zlecenia pracy zdanej pracodawca będzie zobowiązany do przekazania pracownikowi nowej karty ryzyka zawodowego i informacji dotyczących zasad BHP. Dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie nowego dokumentu, w formie regulaminu, który powinien zawierać kluczowe kwestie jak: ustawienie biurka oraz krzesła zgodnie z zasadami ergonomii, drożność ciągów komunikacyjnych, oddzielne miejsce pracy i miejsce do spożywania posiłków, regularne przerwy od pracy przy komputerze itp.

Mimo, że przepisy są dopiero formułowane, pracodawcy już dziś powinni uregulować zasady funkcjonowania pracy zdalnej w swoich firmach, opierając się na aktualnych zasadach rynku pracy i zapisach ustawy covidowej.

BHP i wypadki przy pracy zdalnej

Rozwiewa ona również wątpliwości dotyczące wypadków w miejscu pracy podczas home office. Zgodnie z tzw. Tarczą 4.0 pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami. Oznacza to, że jeśli zatrudniona osoba pracuje na własnym komputerze, pracodawca nie odpowiada za wypadek powstały w wyniku użytkowania tego sprzętu.

Szkolenia BHP w czasie pandemii

Według stanowiska Głównego Inspektora Pracy, mimo trudnej sytuacji szkolenia BHP muszą odbywać się terminowo. Jednocześnie,  na mocy przepisów ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2dopuszcza się, by większa ich część odbywała się online.

W czasie epidemii, wstępne szkolenia BHP mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym i pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.

Online mogą odbywać się następujące szkolenia BHP:

  •         okresowe szkolenia BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami,
  •         okresowe szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  •         okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
  •         okresowe szkolenie BHP dla robotników może odbywać się online tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Pracowdaco!

Pamiętaj, że pandemia nie zwalnia Cię z obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to Twoje główne zadanie, mimo, że w czasie pandemii może być sporym wyzwaniem.  

Szkolenia BHP i ppoż w InPlus

Dzięki dużemu doświadczeniu nasze biuro rachunkowe służy pomocą przy organizacji szkoleń z zakresu BHP i szkoleń ppoż, również w czasie pandemii. Oferujemy szkolenia dla pracodawców i firm w Lublinie, ale również w innych miastach w Polsce. Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami. Dobierzemy odpowiednią formę szkoleń dla Ciebie i Twoich pracowników.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *