Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce

28 czerwca 20220
tim-gouw-1K9T5YiZ2WU-unsplash-1280x856.jpg

Jednoosobowa działalność gospodarcza to wciąż najchętniej wybierana forma prowadzenia własnego
biznesu. Co roku w Polsce powstaje około 300 tys. nowych firm. Warto wiedzieć, że zakładać je mogą
również osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa.
Z artykułu dowiesz się:
– czy i na jakich zasadach obywatele Ukrainy mogą założyć działalność gospodarczą w Polsce,
– jakie muszą spełniać warunki,
– na jaką mogą liczyć pomoc.

Działalność gospodarcza obywatela Ukrainy w Polsce

Wojna z Rosją sprawiła, że ukraińscy przedsiębiorcy nie mogą prowadzić firm na terenie swojego kraju. Dzięki tzw. specustawie, obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce legalnie, mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszego kraju, na takich samych zasadach, jak Polacy.

Jakie warunki muszą spełniać obywatele Ukrainy by prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

Obywatele Ukrainy, którzy chcą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, muszą uzyskać numer PESEL, a także przebywać w Polsce legalnie. Regulacje te dotyczą również osób, które przyjechały do Polski przed 24 lutego 2022. 

Warunkiem legalności pobytu jest spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

– ważny tytuł pobytowy (zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, paszport lub zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców),

– legalne przybycie na terytorium RP w okresie od 24 lutego oraz deklaracja o chęci pozostania w Polsce,

– Karta Polaka i legalne przybycie na terytorium RP w okresie od 24 lutego oraz deklaracja o chęci pozostania w Polsce.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej. Mogą przebywać w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy – do 23 sierpnia 2023 roku.

Numer PESEL jest niezbędny do założenia działalności gospodarczej w Polsce

Jest to 11-cyfrowy numer, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera podstawowe informacje tj. datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. PESEL można uzyskać w urzędzie gminy, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości. 

Osoby nieposiadające numeru PESEL nie będą mogły założyć działalności. Jest on niezbędny do założenia Profilu Zaufanego. Numer PESEL jest także nadawany razem z wnioskiem o zameldowanie  (dla cudzoziemców mających status uchodźcy albo posiadających zezwolenie na pobyt stały).  

Wniosek o numer PESEL można pobrać online tutaj

Rejestracja firmy w CEIDG – jak to zrobić?

Osoby, które mają nadany numer PESEL mogą przystąpić do rejestracji swojej firmy w CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). Można to zrobić na trzy sposoby:

– przez Internet – wchodząc na stronę internetową http://www.biznes.gov.pl, podpisując zgłoszenie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, 

– w dowolnym urzędzie gminy lub miasta – tożsamość osoby składającej wniosek potwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

– pocztą – poprzez wysyłkę listem poleconym, który powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem, potwierdzonym notarialnie. 

Wypełnienie wniosku nie jest trudne, ale warto wcześniej przygotować niezbędne informacje tj. nazwa firmy, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, kody PKD czy formę opodatkowania. 

Czas oczekiwania na rejestrację w CEIDG trwa około 30 dni. Sama rejestracja jest bezpłatna i uprawnia również do korzystania z Konta Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl.

Zgłoszenie do ZUS, GUS i US

Po złożeniu formularza CEIDG przygotowane zostanie zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie do ZUS wiąże się z rejestracją w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki temu zarówno przedsiębiorca jak i członkowie jego rodziny otrzymują dostęp do publicznej służby zdrowia. 

Warto wiedzieć, że …

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za obywatela Ukrainy uważa się również małżonka/ę obywatele Ukrainy, nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybył/a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Małżonek/małżonka obywatele Ukrainy, również może założyć w Polsce działalność na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

Nie tylko jednoosobowa działalność gospodarcza

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej, obywatele Ukrainy mogą w Polsce założyć również spółkę i zarejestrować ją w KRS. Jednak to właśnie JDG jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia biznesu – jest prosta, nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania dużego kapitału i jest odpowiednia dla niewielkich biznesów. W większości wypadków umożliwia także prowadzenie uproszczonej księgowości. 

Profesjonalna pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej dla obywateli z Ukrainy

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce jest dość proste i można to załatwić praktycznie w jeden dzień. Jednak w przypadku obcokrajowców proces ten może wydawać się nieco bardziej skomplikowany. Wszystkich cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną próbują na nowo ułożyć sobie życie w Polsce – zapraszamy po kontaktu.

Biuro rachunkowe InPlus z Lublina oferuje fachową pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej przez obywateli z Ukrainy. Choć sam proces jest prosty, to mamy świadomość, że bariera językowa i nieznajomość polskich przepisów może być przeszkodą. Dlatego nasz zespół oferuje pełne wsparcie w całym procesie zakładania działalności gospodarczej i jej prowadzenia. Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy działalności, omówienie i wyjaśnienie wszelkich terminów, pomoc w wypełnieniu wniosku CEIDG, sporządzenie deklaracji do ZUS oraz będziemy w stanie zorganizować pomoc w przełamaniu barier językowych i lepszej komunikacji na lini urzędnik przedsiębiorca, co dla obywateli obcego kraju może być szczególnie istotne i korzystne. 

Zapraszamy do współpracy!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *