Wynagradzanie i premiowanie pracowników w firmie

Zarobki pracownika, a także przyznawane premie powinny być adekwatne do jego kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia oraz do sytuacji panującej na rynku pracy. Ustalenie konkretnych stawek to trudne zadanie, którego realizacji należy poświęcić odpowiednio dużo czasu i uwagi. Chcąc wyręczyć pracodawców, oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • opracowywania opisów i wartościowania stanowisk pracy,
  • dokonywania analiz wynagrodzeń zmiennych oraz systemu motywacyjnego (przyznawanie premii),
  • przygotowywania raportów konkurencyjności płac.

Wysokość pensji określana na podstawie obowiązków

Dokonanie drobiazgowego opisu stanowiska, tj. m.in. stworzenie listy obowiązków, pozwala ocenić, jaka odpowiedzialność spoczywa na pracowniku oraz jakie wynagrodzenie oraz premie powinny mu w związku z tym przysługiwać. Realizujemy podobne zadania, jednocześnie ustalając, czy płace w danym przedsiębiorstwie mogą konkurować z wynagrodzeniami przyznawanymi w innych firmach.

Pomagamy ustalić politykę płacową

Oferujemy swoje usługi także w zakresie ustalania polityki płacowej. Drobiazgowo opracowany i przemyślany system wynagradzania zwiększa konkurencyjność firmy na rynku pracy. Pensje oraz premie utrzymujące się na odpowiednim poziomie zachęcają wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do podejmowania zatrudnienia. Silna kadra to jeden z ważniejszych atutów przedsiębiorstwa.

Ustalamy także kryteria przyznawania oraz wysokość premii zależnej od osiągania określonych celów, sprzedaży, marży, liczby pozyskanych kontrahentów itp. Uwzględniamy także inne czynniki decydujące o sukcesie firmy. Posiadamy w ofercie również usługę budżetowania wynagrodzeń pracowników.

Pomagamy opracować plany podwyżek

Dodatkowo opracowujemy założenia podwyżkowe. Zaoferowanie korzystnych warunków płacowych na początek jest istotne, jednak z czasem przestaje wystarczać. Zarobki osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie powinny wzrastać wraz z nabywaniem nowych kompetencji oraz osiąganiem założonych celów zawodowych, a także adekwatnie do zmian, jakie stale zachodzą na rynku pracy. Dbamy o to, aby płace w firmach naszych Klientów osiągały optymalną wysokość. W tym celu monitorujemy rynek pracy, obserwując poziom wynagrodzeń w danej branży oraz w przedsiębiorstwach o podobnym profilu i sposobie działania.

Długoterminowa strategia płacowa

Przygotowanie rozważnej strategii płacowej, uwzględniającej sposób przyznawania pracownikom dodatkowych form gratyfikacji finansowej, ma duże znaczenie dla rozwoju firmy. Jednocześnie, to wyjątkowo pracochłonne i trudne zadanie. Jego realizację mogą Państwo powierzyć nam. Ustalamy długoterminowy plan działania, uwzględniając bieżące i przewidywane warunki. Analizujemy, wyceniamy i wartościujemy, biorąc pod uwagę sytuację panującą na rynku pracy. Podejmujemy działania bieżące, które optymalizują przyjętą strategię.

Optymalny poziom wynagrodzeń

Proponowanie pracownikom wynagrodzeń utrzymujących się na optymalnym poziomie ma duże znaczenie ze względu na właściwy rozwój przedsiębiorstwa. Oferujemy swoje usługi w zakresie ustalania wysokości płac oraz zasad premiowania. Działamy kompleksowo i dbamy o interes naszych Klientów poprzez systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku pracy i proponowanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność firm. Pomagamy w opracowywaniu systemów wynagradzania pracowników, które odpowiadają charakterowi danego przedsiębiorstwa.