Wszystko co musisz wiedzieć o rozliczeniu PIT

6 czerwca 20170
wszystko-co-musisz-wiedziec-o-rozliczeniu-PIT.jpg

Rozliczanie PIT jest obowiązkiem każdego, kto w poprzednim roku podatkowym miał przychody oraz zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Jest to roczne rozliczenie wszystkich przychodów, kosztów oraz odliczeń, w zależności od statusu danej osoby. Ponadto obowiązująca kwota wolna od podatku wynosząca 3091 zł nie zwalnia z rozliczania się z przychodów.

Co roku, podatnicy do końca kwietnia mają czas, aby wypełnić odpowiedni formularz w postaci zeznania podatkowego i przekazać go do Urzędu Skarbowego. Obecnie można to wykonać osobiście, udając się do Urzędu lub elektronicznie. Od tego roku można złożyć specjalne oświadczenie, dzięki czemu pracownik Urzędu Skarbowego wypełni PIT za podatnika, rozliczy go i zrobi to za darmo. Najczęściej wypełniane formularze to PIT-36 oraz PIT-37.

Jak powinny wypełnić PIT osoby fizyczne?

Pracownicy, którzy mają umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, a także emeryci i renciści, a nawet bezrobotni czy studenci, rozliczają się na formularzu PIT-37. Jedynie osoby otrzymujące zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie muszą się z niego rozliczać w PIT. Formularz należy właściwie wypełnić podając dane osobowe, w tym numer PESEL, sposób rozliczenia (z małżonkiem lub indywidualnie), cel złożenia formularza (złożenie zeznania lub korekta), a także właściwie uzupełnić rubryki finansowe.

Osoby samotne rozliczają się indywidualnie, a będące w związku małżeńskim mogą to zrobić wspólnie. Korzyścią jest to, iż rozliczenie podatkowe dzielone jest na 2 osoby, a co za tym idzie, mniejszy podatek do zapłaty. W formularzu osobno należy wpisać przychody oraz koszty z emerytury lub renty, osobno z pracy na etacie, osobno z umowy zlecenia i umowy o dzieło. Najważniejsze jest to, aby odpowiednio wpisać składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także wszelkie odliczenia. Dodatkowo, odliczenia należy uwzględnić w PIT-0.

Najczęściej odliczane ulgi podatkowe

Najczęściej odliczana jest ulga na internet, ulga rehabilitacyjna oraz ulga na dzieci. Składki zdrowotne oraz społeczne są ujęte oddzielnie gdyż ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczane w całości, ponieważ nie może przekroczyć kwoty dochodu. Pomocą w wypełnianiu jest PIT-11 dla pracownika lub PIT-40 dla emeryta/ rencisty, które otrzymuje się od pracodawcy lub bezpośrednio z ZUS-u. Wystarczy przepisać podane sumy według statusu, jaki osoba posiada.

Dodatkowe informacje z urzędu skarbowego

Dodatkowo Urząd Skarbowy rozdaje broszury, zawierające szczegółowe informacje o aktualnych stawkach podatkowych, instrukcji wypełniania formularza, a także informacje dodatkowe pomocne przy wyliczaniu podatku. Dla osób, które rozliczają się na PIT-37 obowiązuje jedna skala podatkowa, która wynosi odpowiednio: 18% minus 556,02 zł dla przychodów do 85528 zł, a powyżej tej sumy podatek wynosi: 14839, 02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85528 zł.

Jak wygląda PIT przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wypełniają najczęściej PIT-36. Przy wypełnianiu danych osobowych są zobowiązani podać również numer NIP. Przedsiębiorca ma prawo rozliczania się indywidualnie lub z małżonkiem. Przedsiębiorca w PIT-36 musi podać comiesięczne zaliczki na podatek, jakie odprowadzał każdego miesiąca. Jest to rozliczenie roczne według skali podatkowej. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się w skali liniowej, wówczas wypełnia PIT-36L, gdy ryczałtowo – PIT-28, a gdy w postaci karty podatkowej – PIT-16A. Do każdego z nich przypisany jest inny załącznik (PIT/B, PIT/0, PIT/D, PIT/M).

Inne źródła dochodu przedsiębiorcy

Przychody z innych źródeł lub też zagraniczne także można wymienić w PIT-36. Natomiast przychody z wynajmu nieruchomości czy zysków giełdowych są rozliczane odpowiednio na PIT-28 (ryczałtowo) oraz PIT-38. Jeśli przedsiębiorcy osiągają straty, to także muszą je wykazać w rozliczeniu podatkowym i przekazać PIT-36 do Urzędu Skarbowego. Tradycyjną formą obliczania podatku dla przedsiębiorców jest skala podatkowa, która posiada te same progi limitów finansowych, jak u osób fizycznych.

Jedynym warunkiem musi być to, iż nie mogą rozliczać się ryczałtowo ani za pomocą karty podatkowej jako formy opodatkowania. Kolejną korzyścią dla przedsiębiorców jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne tym bardziej, jeśli przedsiębiorca płaci je w pełnej wysokości.

Pomoc w rozliczaniu PIT dla osób fizycznych oraz firm

Zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy mogą przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego i wówczas wystarczy wyrazić na to zgodę. Rozliczenie PIT można wykonać samodzielnie posługując się informacją internetową lub z broszury urzędowej, ale również skorzystać z dodatkowej pomocy. Jedną z nich jest PIT elektroniczny, za pomocą specjalnego programu e-deklaracje, który trzeba ściągnąć na swój komputer. Wystarczy wpisać podstawowe dane, które otrzymuje się w zeznaniu od pracodawcy lub ZUS-u, a resztę obliczeń wykonuje komputer. To ogromne ułatwienie dla osób nie znających się na rachunkowości i podatkach.

Co dalej z wypełnionym PITem?

PIT wypełniony poprawnie może zostać wysłany również drogą internetową za pomocą tejże aplikacji. Po wysłaniu otrzymuje się elektroniczne potwierdzenie, które jest podstawą do oczekiwania na ewentualny zwrot podatku. Zaletą jest to, że zeznanie PIT trafia bezpośrednio do właściwego organu podatkowego, jaki podatnik zaznaczył w formularzu. Inną opcją jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, co też czynią przedsiębiorcy.

Rola biura rachunkowego w rozliczeniach

Prowadzący działalność, są zobowiązani do prowadzenia spraw księgowych według prawa i dlatego biuro rachunkowe lub też profesjonalny księgowy doskonale wykonuje to zadanie. Na podstawie wszystkich faktur, dokonuje obliczeń podatkowych każdego miesiąca, prowadzi często księgę przychodów i rozchodów (co najczęściej wybierają przedsiębiorcy) i dzięki temu bardzo łatwo wypełnia za przedsiębiorcę PIT-36. Ułatwieniem jest także oprogramowanie księgowo rachunkowe, które nie tylko wylicza roczny podatek dochodowy, ale również sprawdza błędy i koryguje je.

Okres składania rozliczeń

Od początku stycznia do końca kwietnia, każdego roku biura rachunkowe mają najwięcej pracy. Swoje rozliczenia PIT do wypełnienia mogą przynieść nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne. Za taką usługę należy zapłacić odpowiednią kwotę, uzależnioną od tego ile trzeba włożyć pracy w dokonanie wypełnienia PIT i wysłanie go. Jest to uzależnione od ilości PIT-11 dla pracowników, ilości ulg a także ilości załączników. Pewne jest to, że biuro rachunkowe dokona wysyłki PIT do 30 kwietnia, jak nakazuje prawo podatkowe.

Gdzie rozliczyć PIT?

Osoby, które są poza miejscem zamieszkania, mogą rozliczyć się tam, gdzie akurat przebywają. Emigranci natomiast mogą wybrać drogę elektroniczną rozliczania PIT, jeśli chcą swoje przychody rozliczyć w ojczystym kraju. Coraz więcej osób pracujących na etacie przekazuje zeznanie PIT swojemu pracodawcy do rozliczenia. Mogą skorzystać z takiej opcji tylko ci, którzy nie mają żadnych odliczeń oraz rozliczają się indywidualnie.

W takiej sytuacji pracodawca w pierwszym tygodniu stycznia powinien otrzymać oświadczenie PIT-12 od pracownika. Jest to wygodne dla obu stron, ponieważ pracownik jest zwalniany z obowiązku rozliczania się rocznego, a pracodawca wypełnia tylko PIT-40 i wysyła formularz od razu do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu, pracownik może otrzymać zwrot podatku o wiele szybciej niż rozliczając się metodą tradycyjną.

Ile wynosi czas zapłaty lub zwrotu podatku należnego?

Regulaminowy czas jaki obowiązuje Urząd Skarbowy do zwrotu podatku dochodowego za poprzedni rok wynosi 3 miesiące od daty złożenia zeznania przez podatnika. W przypadku gdy podatnik musi zapłacić należny podatek, jaki został wyliczony w PIT, musi tę czynność wykonać do końca kwietnia danego roku rozliczeniowego. Zapłatę można wykonać osobiście w kasie Urzędu Skarbowego lub przelewem na konto urzędu.

Co w przypadku kiedy nie ma możliwości skorzystać z usług biura rachunkowego?

Osoby, które nie mają możliwości korzystania z usług biura rachunkowego czy aplikacji internetowej, mają inne możliwości. PIT można złożyć osobiście w urzędzie, dzięki czemu od razu wiadomo czy jest poprawnie wypełniony jak również wysłać pocztą jako list polecony, na adres urzędu. Trzeba koniecznie to zrobić do 30 kwietnia, aby kara finansowa nie została naliczona.

Jak uniknąć kary za przekroczenie terminu?

Osoby fizyczne lub przedsiębiorcy w razie spóźnienia mogą napisać do urzędu list jako „czynny żal”. Wypełnienie PIT jest obowiązkowe, a w razie błędów, należy dokonać korekty. Wiąże się to z opóźnieniem otrzymania zwrotu podatku, dlatego warto wypełnienie PIT przekazać fachowemu księgowemu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *